Lại viết entry, đều đặn như nhai cơm. Có vài cảm xúc trước lúc viết, nhưng đặt tay xuống keyboard rồi thì bay đâu hết. Hjx hjx

Ngày này tuần sau là thi roài. Cắm đầu học như đổ nợ vậy. Chữa hoài ko nổi cái tật nước đến mũi mới thở.

Đã quyết định là “nắm chảo”. Hổm giờ cứ xách thước xuống đo mấy cái chảo trong nhà, hết chiều ngang den chieu doc roi đến chiều cao. Vậy mà mai vẫn không biết phải đưa cô thêm cái gì ngoài mấy bản vẽ. Số liệu thì thua rồi, ko biết đào đâu ra. Chắc tự đo tay mình =,=”. Còn vẽ thì… vẽ ra cái gì rồi lên mạng tìm cũng thấy cái na ná, mà đẹp hơn gấp n lần —> câm nín.

Dự kiến 2 tuần nữa sẽ lầy. Zui ghê, người ta sợ lầy, còn mình thì chờ lầy tới. Mà hông chờ cũng hông bít sao, lầy cũng lầy à, bao nhiêu việc tự dưng cứ có duyên gặp nhau, kéo nhau đổ lên đầu mình, thì nó tự nhiên lầy thôi.

Còn 5 ngày lẻ mấy tiếng nữa, cố lên! ( tự ne tinh thần chút =.=)