Làm như già tới nơi, bắt đầu chơi cái trò “đi tìm kỉ vật”. Kể cũng quính quáng thiệt, bây giờ không tìm liền, mai mốt sợ không còn gì mà vớt nữa.

Có vài thứ xưa cũ, tìm hoài không thấy. Gió thổi bay đâu mất toét rồi. Lại có vài thứ xưa cũ, đụng đâu rớt đó lộp độp.

Hôm qua đương lúc xào xáo đống file lên, thấy cái này trong mớ xà bần của ổ D. Ờ, hình như  mình cũng có bấm nút chụp màn hình một cái, tại thấy con số 50005 hơi bị đẹp.

Đây là cái theme cuối cùng, và hình như cũng là con số gần cuối cùng. Cái entry lấp ló hình trái anh đào đó có vẻ là cái entry cuối cùng. Mấy bữa sau nữa, thì 360 chính thức đi về miền cực nhọc.

Thành ra đây cũng là tấm cuối cùng.