Hình như còn được gọi là hoa thuốc phiện thì phải? Hic, ôi chao cái tên …

Bắt đầu từ cái dạo bạn Ngọc của mình lấy hoa anh túc làm đề tài cho bộ đồ của bạn ý, mình đã thấy ghiền loài hoa này rồi. Hiềm một nỗi là chẳng biết “tìm hoa nơi đâu” để ngắm. Thôi thì cứ gom từ mọi nơi về để ngắm, mỗi ngày một ít vậy.

Thích những thứ đẹp giản đơn thế này …

Thoai, ngắm thoai ~^_____^~

[danh sách sẽ tiếp tục được cập nhật hoài hoài ~^_____^~]

A 1

A 2

A 3

A 4

A 5

A 6

A 7

A 8

A 9

A 10

A 11

A 12

A 13

A 14

A 15

A 16

A 17

A 18


A 20

A 21

A 22