-[23h10]-

Tối, mẹ sang phòng xem ti vi. Miệng muốn phun ra đủ thứ. nhưng rốt cuộc chỉ nói với mẹ được mỗi câu này là nghe tròn vành rõ chữ.

Mẹ, con sắp phát điên.

Xong lại úp mặt vô gối. Không ngủ. Đợi tiếng đèn tắt.

Tự thấy thế là tiến bộ rồi.