Đây là phát hiện của thằng bạn mình, địa chỉ gốc facebook nó nằm ở ni . Đi dạo vòng vòng mới thấy có nhiều kiểu yêu nước tếu thật =)

* * * * * * * *

Cờ Đông dương hồi xưa bên góc trái có cờ của Pháp do nó là thuộc địa của Pháp.

Cờ New Zeland cũng có cờ Anh bên góc trái do là thuộc địa của Anh, và hiện nay nằm trong khối liên hiệp Anh.

Tương tự với cờ Úc.

Còn cờ Trung Quốc …

Túm lại tụi nó kết luận là, thằng bạn mình có khả năng sẽ bị ám sát trên giường ngủ =))