…. Không biết bao giờ mình mới trả lời câu hỏi “Có sao không/ Có ổn không?” bằng câu “Không, không ổn tí nào”

Lắc đầu như thể thành thói quen rồi. Như khi nhận được tin nhắn từ ai đó, biết được họ rất không ổn, biết họ gục mặt sau laptop, biết họ cần câu trả lời, bất kể là trả lời kiểu gì.

và khi cố hết sức nhắn tin cho ai đó, biết chắc mình rất không ổn. Biết mình rất cần câu trả lời, như thế chờ tiếng người giữa chỗ hoang.

Nhưng rồi vẫn lắc đầu, như thể thành thói quen rồi.

Thật mà. Không có gì đâu.

-[23h54]- -[27/6/2011]-