Hư cấu ngắn.

1. Ba bị lãng tai mỗi ngày thêm một chút. Cô ở chỗ làm do nghe quá nhiều âm thanh, nên về tới nhà bị hỏi một câu từ bốn đến tám lần càng thêm bực. Cô cũng có hiếu, cũng muốn nấu món ba khoái, muốn ôm dang tay ôm ông, đi siêu thị gặp áo gió thường vạch cổ xem có cỡ XXL không. Nhưng lúc nghe một câu bốn đến tám lần, hiếu có mặt không kịp. Mà quát lên tốn mấy giây, tới lúc nó lặn thì cái thương ba mới trồi lên. Trễ mất tiêu.

Cô cứ phát hiện mình trễ như thế được một năm thì bữa kia, mẹ đi mua cho ba máy trợ thính. Trước đó, cô đã ráng mấy lần tập mình đừng la hét nữa, nhưng bài tập chưa đâu ra đâu thì ba đã nghe được âm thanh khuếch đại. Cô tiếc lắm, vẫn là trễ mất tiêu.

2. Trễ với ba như thế làm cô khôn hơn, nên bữa kia chợt nhớ ra một người hiển nhiên còn sống khác. Mẹ cũng đã già, nghĩa là mẹ sẽ có cơ hội bị nghe thứ nọ xọ thứ kia như ba. Dù rằng bây giờ tai mẹ còn tỏ, không hỏi một câu đến dày lỗ tai, nhưng mẹ cũng có thể thành bài tập đấy. Cô không muốn trễ nữa nên nghĩ mình phải thực hành nhỏ nhẹ ngay.

Nhưng cũng không kịp. Được cỡ mấy ngày, cô dọn giường thấy hai tai trợ thính lăn ra, một cái từ gối ba, một cái từ gối mẹ, nên cứ vậy quì trên nệm nhìn trân trối chúng nó. Chắc sẵn một bận tới cửa hàng, mẹ hốt về hai cái. Cô chỉ nghĩ tới đoạn đây chắc là hàng sơ cua, chứ không dám nghĩ tới đoạn: chắc lại trễ rồi.

Mà, ngoài chợ có bán thứ khuếch đại âm thanh vào tai lên, sao lại không bán thứ nào giảm âm thanh từ miệng xuống? Chắc vì ở chuyện thứ nhất tai không làm được nên phải nhờ, còn chuyện thứ hai thì miệng không cần nhờ vẫn tự làm được.

Tự làm được mà không có dễ, nên đôi khi, cô muốn xòe tay mua được liền một thiết bị như thế.