.1

Bị hiểu lầm, hồi đó là một điều đáng sợ, bây giờ thì không bao nhiêu. Giải thích cho nhanh là vì sự trưởng thành đã cán bằng nhiều thứ. Giải thích cho chậm thì hiểu lầm không đáng sợ bằng hiểu đúng.

Theo đó, những người hiểu lầm không đáng sợ bằng những người có thể hiểu đúng. Bởi vì ai đó tiếp xúc với ai đó chỉ trong một khoảng thời gian, dù dài lắm cũng chỉ một đời người. Một con người không thể được hiểu trọn vẹn trong một đời bởi một người bên ngoài, huống chi nếu ngắn hơn một đời, huống chi nếu hoàn cảnh không ổn định, huống chi nếu hai người không thường xuyên ở cạnh nhau. Với thời gian ngắn và dữ liệu thiếu, chuyện ai đó hiểu lầm ai đó hết sức bình thường.

Cũng với thời gian ngắn và dữ liệu không đủ, nếu ai đó có khả năng hiểu đúng dù chỉ trong vài khoảnh khắc, thì mới đáng sợ.

Mà thật ra cũng không có gì đáng sợ. Có sợ cũng nên nén đi, ngồi lại thêm chút coi họ còn hiểu thêm cái gì đáng trố mắt nữa không.

.2

Chuyện hôm trước, lỡ nói năng lỗ mãng nên có người hỏi làm vậy không sợ bị hiểu lầm sao. Mình không trả lời được như trên, chỉ hỏi lại bạn: lỡ bị hiểu lầm thì có quan trọng không?

Con người đâu phải đợi tới lúc đủ 18 tuổi mới biết chia ly là gì. Cấp 1 đã xòe tay tiễn nhau. Cấp 2 cũng xòe tay. Cấp 3 cũng xòe tay. Cỡ nào cũng gặp nhau, ở lại rồi đi qua nhau được cả, nên chuyện vì hiểu lầm mà đi qua nhau hay chỉ đơn giản hết cấp học phải đi qua nhau, đâu khác biệt về kết quả. Ai giữ lại được tất cả những người mình đã gặp ở bên cạnh mình, từ đây đến cuối đời. Vậy thì nhờ hiểu sai đi một chút mà lọc được một cơ số người, để đường đi về sau đỡ đông đúc cũng hay mà.

Giữ lại trong lòng những người không bị tung hỏa mù khi ra quyết định, cũng không nhìn dọc nhìn ngang khi cần nhìn thẳng vào kẻ cần nhìn.

.3

Chữ hiểu đứng trơ trọi làm mình thích. Nó tạo hình ảnh người ta đang nghiêng đầu nghe nhau, thể rồi hai kẻ ấy tự nhiên trong suốt hết vì đã hiểu rồi là không cần hình hài.

Nhưng mình không nghĩ ngoài kia có bao nhiêu người thật sự hiểu người khác cho dù họ có cúi đầu sát đất lắng nghe, vì ngoài kia, không có bao nhiêu người thật sự hiểu bản thân.