Deadline của một dân tộc

Deadline của một dân tộc

1.  Deadline – hay hạn chết, thời điểm cuối cùng – là một cái gì đó không nên cán qua. Dĩ nhiên từ trường học đến sở làm vẫn có đầy ví dụ người ta cán qua deadline, xin lùi thời gian, thậm chí phớt lờ, nhưng phần lớn từ thẳm sâu, khi ai đó đã coi cái gì đó...
Những chuyện có duyên

Những chuyện có duyên

Những người mình có duyên trên bờ biển Coogee tới Bondi. Thực ra là có duyên tới cả 1 năm rưỡi sau đó. 1. Thời đại học mình có người bạn. Lúc đó, do chưa tạo định nghĩa “bạn thân” của riêng mà xài định nghĩa của thiên hạ nên mình coi cô gái ấy là một trong...