Giới tính thứ ba (2)

1. Sau khi ra quyết định gay cấn là dẹp hết blog bliếc trong vòng 7 ngày để thanh toán ân oán giang hồ với bài vở, mình đã té ngựa từ ngày đầu tiên. Là bữa nay. Ngay bây giờ. Hình như mình là loại người muốn làm gì đó thì đừng nói lớn. Ngâm ngẩm làm thì luôn trôi, còn...

Giới tính thứ ba (1)

1. – Đang suy nghĩ có nên viết không thì nhận ra tay đã bấm “New post” mợ nó rồi còn đâu. Nhưng thôi, hai tay của mình thường có khả năng nghĩ tiếp cái đầu, nên nó đòi thì cứ để nó làm. 2. – Vì dạo này mình đang tập nhìn vào cái vô hình của...