“Đậu má”

“Đậu má”

Trước hết phải nói là mình không có ý tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy hay ngôn ngữ tệ hại các thứ. Đơn giản chỉ là ghi chép. Ghi. Chép. Và suy nghĩ. Suy. Nghĩ. “Đậu má” là gì? Theo lời giải thích của những người sáng chế ra nó thì “Đậu” là...
Dối

Dối

Mệt mỏi lắm rồi Cưng! Định nói dối à? Giấu giếm, chôn chặt, không phủ định, không khẳng định, nín thinh, mỉm cười… Những thứ đó bây giờ, và nói dối, là một đó em! Má dạy em thế nào? Má dạy em, nói dối là một điều không tốt. Nhưng đời dạy em thế nào? Đời dạy em,...
Viết nhảm trước Tết

Viết nhảm trước Tết

Nghĩa là  có thể sẽ có  “Viết nhảm sau Tết”, chưa biết chừng … Tết tới trong sự náo nức của ai thì mình hông biết, chỉ biết là hình như không có mình trong đó. Cũng muốn lắm chớ, nhưng tự trong lòng nó không thèm thích Tết thì làm sao bây giờ...