Detox cái đầu

Detox cái đầu

Thỉnh thoảng mới có thời gian cho viết nên mình muốn đề tài nào xứng đáng. “Xứng đáng” mỗi lúc một nghĩa, nghĩa hay dùng gần đây là “làm cho mình thoải mái”. Khoảng thời gian ngừng viết có khi cả tuần cả tháng, đề tài nở hoa nhiều. Có những đề...

Hiểu

.1 Bị hiểu lầm, hồi đó là một điều đáng sợ, bây giờ thì không bao nhiêu. Giải thích cho nhanh là vì sự trưởng thành đã cán bằng nhiều thứ. Giải thích cho chậm thì hiểu lầm không đáng sợ bằng hiểu đúng. Theo đó, những người hiểu lầm không đáng sợ bằng những người có...