Cô tiên ở Louisiane

Cô tiên ở Louisiane

. Biển xanh một bên và dù trắng thẳng một hàng khi hai đứa đến, nhưng mình không ngay lập tức nhớ rằng ảnh cưới của bạn cũng từng có cảnh như thế. Bạn bảo Jim đi chụp ở Louisiane. Mình còn nhớ bộ áo trắng đó ôm người bạn, nên khi bạn kể: – Lúc đang đi trên cát ở...