Bình bát hết chỗ

1. Bữa khoai tự nhiên xuất hiện ở chỗ làm, Đạt quất liền 1 củ rưỡi, mấy cô khác ăn kêu bùi - tại lâu lâu mới đem khoai vào đãi chỗ làm. Nghe khen vui mà mình hơi buồn, vì thật ra dự tính ban đầu của khoai là đặng dâng một người khác. Sư cô ấy kinh hành dọc đường, hay...

Bí mật dưới đáy chén

  Không cần nặn Baymax thì mẹ cũng đã là anh hùng. *xịt khói* 1. Mẹ hay có thói quen: lúc con gái ngồi ăn thì chỉ con ăn cái này đi, rồi ăn cái kia đi, dù biết thừa cây đũa trên tay con muốn chĩa đi đâu thì chĩa, đố điều khiển được. Mấy bữa gần đây, mẹ hay chĩa vào...

Đeo khẩu trang thấp thấp

  Photo by the unknown 1. Vì thành phố khói bụi nên nhiều người mang khẩu trang. Mình cũng thế. Nhưng có một điều mình cứ hay lăn tăn với khẩu trang, đó là khi đeo khẩu trang thì sẽ khó nói chuyện. Nhất là khó cười. Cơ hội vừa lái xe vừa nói chuyện với ai đó thì nhiều...

Ai cũng híp mắt được

a photo by Hisaya Katagami 1. Hồi còn sinh viên, có quen với một đám anh. Anh nào anh nấy nhậu dữ, kẻ bặm trợn người phốp pháp, có ông thư sinh cũng có ông đạo mạo. Khi ấy họ gọi mình là em gái, gặp nhau chỉ có uống, rồi đàn ca, rồi lại uống, khi nào trời đủ tối thì...